3 Om du får behålla mer än 10 procent av din lön när du är sjuk minskas din sjukpenning med det överskjutande be loppet. Hej, Ber om ursäkt att svaret dröjt en aning, bättre sent än aldrig får man hoppas. Då har man endast rätt till sjuklön efter att man tillträtt anställningen och varit anställd 14 dagar i följd. ... har kvar sin anställning och får sjukpenning. Timanställd som undersköterska i fem år – får ingen sjukpenning. När du har sjukanmält dig kan du ansöka om sjukpenning (Mina sidor Försäkringskassan). Så länge man har kvar sin anställning och arbetar har man en sjukpenninggrundande inkomst och kan då får sjukpenning om man blir sjukskriven, detta gäller även om man tar ut pension samtidigt enligt de regler som förklarats tidigare i länken. Här kan du hitta generella svar på de vanligaste frågor vi får. Därefter kan du ansöka om sjukpenning. Det spelar alltså ingen roll om man är tillsvidareanställd eller har en tidsbegränsad anställning, man har rätt till sjuklön i båda fallen. ... Om man är oense kring sjukersättningen. Om du är timvikarie och inte får sjuklön från din arbetsgivare måste du sjukanmäla dig direkt till Försäkringskassan redan första dagen du är sjuk. Inom privata vården är det inte ovanligt att du har en ny anställning för varje arbetspass som "timmis" och då kommer man aldrig upp i 14-dagars anställning(om man inte arbetar 14-dagar på raken). 15:e sjukdagen. Men det låter konstigt om personnummer 2 har fått månadslön men inte fast anställning. När jag var timanställd fick jag ob-tillägget för de dagar jag skulle ha jobbat. ... Men när hon blev sjukskriven i två månader fick hon inte ett öre i sjukpenning. Svar: Semesterlön innebär att man får ut 13 procent med kollektivavtal men utan kollektivavtal endast 12 procent när man tar ut semesterledighet. Alltså 80% av ordinarie lön och ob de dagar jag är sjuk. Jag har länge tänk berätta allt jag vet om hur det fungerar när man är ... Koden är det som bestämmer hur du mår & hur länge du får vara hemma med sjukpenning. ... Får jag åka utomlands när jag har sjukpenning? Om du är timvikarie och får sjuklön från din arbetsgivare de första 14 dagarna kan du få sjukpenning från Försäkringskassan fr.o.m. Dessutom – aktivitetsstödet, eller utvecklingsersättningen om du är under 25 år, du får när du deltar i arbetsmarknadspolitiska program är beroende av ditt medlemskap i a-kassan. Fritid när man har ... Den första dagen du är sjuk får du som ... Om du är sjuk längre än 14 dagar kan du ha rätt till sjukpenning. Det kan vara värt att kolla upp hur det blir om man är sjukt och har timlön, jag har för mig att man inte fick en krona då. Följande gäller: Om en person är timanställd vid behov och det tydligt framgår i anställningsavtalet att varje arbetstillfälle är ett separat arbetstillfälle utgår normalt ingen sjuklön vid sjukfrånvaro. Man ska sjukanmälan sig den första dagen som man är sjuk via ... När kan man få sjukpenning? Sjukpenning är pengar du kan få om du inte kan arbeta för att du är sjuk. Om du bara är sjuk i upp till 14 dagar, får du sjuklön från din arbetsgivare. Har du ersättning från en avtals försäkring räknas det också som lön. Hur funkar det med sjuklön om man är timanställd vid behov? timanställd, sjukskriven tjej.. ... Det är samma där, man får inte ... har ringt till facket och vi ska ha fortsatt kontakt. Har du en årslön som är mer än 8 prisbasbelopp får du en kollektivavtalad sjuklön som är 90 procent av den lön som överstiger 8 prisbasbelopp. Här kommer Lärarförbundets tips till dig som tänker jobba extra som pensionär. Det är ju inte mitt fel att jag inte kan tjäna pengar, men när jag var timanställd så hade jag inte betalt på röda dagar, hade inte heller någon sjukpenning. Får man det även när man är heltidsanställd? Provision på telefon- och brevorder får vi även när vi är sjuka, men det kommer inte så mycket den vägen. När man hoppar in och arbetar på timmar efter behov, så är man ... det betyder bara att du får betalt per timme. Shirley är timanställd ... Men nu när jag börjat arbeta som timanställd har det blivit problem. Om en person har fått sjukpenning för 180 dagar efter den månad hon/han fyller 65 år får Försäkringskassan besluta att sjukpenning inte längre ska betalas ut (3 kap. Sedan får vi 80 eller 90 procent av den summan när vi är sjuka eller på utbildning. Om man är timanställd så räknar dom väl ihop senaste årets inkomst och delar med 12. 13 § AFL). När jag hade timlön var även semestern inbakad i den så man får ingen betald semester. En förutsättning för att en person som fyllt 65 år ska ha rätt till sjukpenning är att personen fortsätter att förvärvsarbeta. Arbetsgivaren gör inget avdrag för den provisionen. Räkna ihop allting och dela med 12 =) Om du fortsätter vara sjuk efter 14 dagar, ska din arbetsgivare anmäla det till Försäkringskassan. Så räknas ersättningen ut Ersättning som du får från Försäkringskassan från och med 15:e sjukdagen räknas ut … Det betyder att du med hjälp av kollektivavtalet får sammanlagt ungefär 90 procent av din lön om man lägger ihop sjuklön och sjukpenning dag 15-90. Ordlista finns längst bak i texten Om du är anställd Du som är anställd kan få sjukpenning när du inte längre får sjuklön från arbets givaren, det vill säga om du är sjuk längre tid än 14 dagar. Håll kontakt med Försäkringskassan. Det gjorde dom med mig när dom skulle räkna ut min sgi. Semesterersättning är en ersättning för ej uttagen semesterledighet med semesterlön och betals ut i samband med anställningens avslutande eller i samband med semesterårets slut. Den som är arbetslös kan ansöka om a-kassa under period man nekas sjukpenning, men du har ju en anställning och kan inte få ersättning för din nedsatta arbetsförmåga innan Försäkringskassans beslut eventuellt ändrats. Kolla din lönespec, ob och allting räknas in. Allt fler väljer att jobba extra efter att de gått i pension och på många förskolor och skolor är det välkommet att få ta del av erfarna lärares kompetens.