Jag studerade till nutritionist med inriktning på neurobiologi och forskar idag om hur ... hur cancerceller fungerar. Alla elever i åk 2 har fått egna läsfixare att använda när vi läser och jobbar med texter. Den senaste tiden har det arbetats flitigt utifrån En läsande. Beroende på hur snabbt ... Det visar en ny studie som är publicerad i Lancet Respiratory Medicine. De som ... Forskare: Snus 95% säkrare än rökning. Nämnden bedömer bland annat om nyttan av forskningen står i rimlig proportion till de tänkbara riskerna, hur ... hur går det med den? Svenska forskare ska ta reda på hur ketamin ... viljan att leva gör att lidandet blir så enormt. Patienterna kommer oftast in akut när de får ont i bröstet ... Andra mediciner vid ... Men ofta idag sätter vi idag en stent direkt. så gör du när du tror att ditt barn är drabbat ... Hur mediciner förpackas. Hur gör djur – studier om djurs beteenden Naturliga beteenden ... När man blir sjuk beror det många gånger på att proteiner inte fungerar som de ska. ... Genetiska studier är idag ett av de mest kraftfulla verktygen för att förstå mekanismerna bakom sjukdomar. Ny forskningsetik ger nya mediciner? En viktig faktor för att driva forskningen ... långsamt framåt, förstår forskare idag mycket mer av reumatismens bakomlig-gande mekanismer än vad de gjorde för ... när de båda parterna tillsammans inledde Forskare vid Portsmouth-universitetet i Storbritannien gjorde upptäckten i ett laboratorium för förnybar energi när de granskade ett enzym som förstörde plast. Kvinnliga försökspersoner efterlyses. Eva-Lena Forsberg är chef för en enhet där man arbetar för att testa fram nya, säkra och effektiva läkemedel. - Men det är försökspersonerna som testar läkemedlen som är de verkliga hjältarna, säger hon. Idag när man konstaterar ett förhöjt blodtryck, är den första åtgärden som diskuteras förändringar av livsstilen. Om detta inte är tillräckligt sätter man vanligtvis in ett blodtryckssänkande läkemedel och avvaktar sen resultat. De nya upptäckterna och subgrupperingarna inom psykiatriska diagnoser gjorde att man kunde ta fram nya, skräddarsydda mediciner med bättre träffsäkerhet, vilket ledde till bättre behandlingssvar och färre biverkningar. Den del som styr celldelning är skadad och cellen har inte längre något inbyggt ”självmordsprogram”, det vill säga cellen vet inte längre när det är dags att dö och lämna plats för nya celler. Hur den fått sitt trivialnamn (sitt vardagliga namn) är inte svårt att se. Men egentligen är de flesta forskare inte ute efter själva fisken. Det är embryona som intresserar i första hand. – I embryot kan man se alla celler och organ medan de utvecklas. De har undersökt hur bananflugor när de blir äldre ... Detta gör att det idag finns forskare som arbetar ... att utforska nya platser. Så blev jag av med den inflammation av artärerna jag hade, som inte vill gå tillbaka med massor av mediciner. Och även om det gått framåt på flera plan och antalet nya fall har minskat kraftigt är utmaningarna när ... de som lever med hiv idag ... Hur gör man då? De kallar detta ”Vetenskap”. När och hur blev det ... mot en som kräver nya fina och dyra mediciner. ... få meddelanden om nya inlägg via e-post.