Hur många isomerer av hexan kan du komma på? Ta hjälp av kulmodeller, och rita alla du kan komma på med hjälp av strukturformler. Isomerer av hexan: 13. 14 Organisk kemi Uppgift Formelskrivning för kolförbränning:. Regel: Det ska finnas lika många atomer av samma slag på båda sidor om pilen! Ex. 11.Hur kan det komma sig att olja skapas från levande organismer? 12.Kan ämnen som innehåller lika många atomer och lika många atomer av … 14. Hur många isomerer av hexan kan du komma på? 15. Vad är en dubbelbindning? 16. Vilka två namn har det kolväte som används vid svetsning? 17. Vad är alkener och alkyner? 18. Vad menas med omättade och mättade kolväten? 19. Varför finns det inte något ämne som heter meten eller metyn? 20. Det kan därför vara bra att ha koll på dessa innan du går vidare med resten av den organiska kemin. Raka alkaner Den allra enklaste, raka alkanen är metan . • Det kan finnas fem isomerer av hexan (C6H14). Om du har fått fler än fem är det några som blir likadana om du vänder på dem. (Namnet på de fem isomererna är: hexan, 2-metylpentan, 3-metylpentan, 2,2-dimetylbutan, 2,3-dimetylbutan. Hur många olika ”ord” kan man bilda av bokstäverna i ordet a) KEMI b) MATTE a) Fyra bokstäver kan ordnas på 4! = 24 olika sätt. (De flesta orden saknar dock betydelse.) elektron beror på hur de kvarvarande elektronerna lättast kan ordna sig så att ... men den kan Du komma över om Du gör klart för Dig att formelskrivande inte är ... Strukturformler försöker att ge en bild av hur molekylen ser ut men i den form Du ser den här är den en bristfällig karikatyr. Det som visas är ju faktiskt bara atomernas Överallt omkring dig finns det massor av föremål som du kan se eller känna på. De kan bestå av olika material som sten, trä, järn, koppar, guld, plast eller annat. Oavsett vilket Bara utifrån massan kan vi jämföra olika antal av atomer, utan att egentligen ha en aning om hur många atomer vi har att göra med. Det kan finnas fem isomerer av hexan (C6H14). Om du har fått fler än fem är det några som blir likadana om du vänder på dem. (Namnet på de fem isomererna är: hexan, 2-metylpentan, 3-metylpentan, 2,2-dimetylbutan, 2,3-dimetylbutan. Hur många väteatomer kan en kolatom få till sig? ... Ge exempel på några ställen dör du kan hitta ... Varför finns det två isomerer av propanol? Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Du kan också räkna på hur ... Om du behöver få den påskriven av skolan kan du ... medel och hur många du har kvar. Vi tar hjälp av cookies för att ... Du kan även välja en kategori eller använda ... Hur förnyar jag BankID på fil?