3.2: 82-85 : 3.4: 92-94; 102-106; 4.1-4.3: 113-136 Tertiär-! Har en lång diskussion så här mitt i natten ang primär, sekundär osv. Många möjligheter till variation på protein-strukturnivå!! Dessa kan du läsa om i läroboken och även på BiKe Wikin. Proteiners 3-dimensionella struktur: sekundär, tertiär och kvartär . Sekundär-! Primär struktur Sekundär struktur Tertiär struktur Kvartär struktur . Sekundär-! Tertiär-! 2012-10-22 4 Primärstruktur Beskriver polypeptidkedjans aminosyrasekvens + H Har en lång diskussion så här mitt i natten ang primär, sekundär osv. Detta ger två olika slags strukturer, nämligen; beta (β) - pläterade plåtar och alfa (α) - spiraler eller spolar. 3.1: 71-80 . Viktiga begrepp. Proteiners struktur: primär, sekundär, tertiär, kvartär, α-helix, β₋struktur Kvartär-! Alla proteiner har en ... Denna antikropp detekteras sedan! N- -C! N- -C! O företaget säkerhetsåtgärder och rollen för det vetenskapliga samfundet, Peru. Fold och länkar i en proteinmolekyl gör äntligen sin 3-D-form kallad tertiär struktur.Proteiner med multipla polypeptider resulterar i kvaternär struktur. Primär-! (1) Primär (2) Sekundär (3) tertiär (4) kvartär Förändring av näringslivets struktur Råvaror Den globala marknaden Arbetskraft Fabrik Produkt Marknad Tidig industri Idag Globalisering Energi Transport Informationsteknologi (IT) MADE IN 1.2 Lokaliseringsteori Marknad Produktion De faktorer som bestämmer detta kallas lokaliseringsfaktorer. Kvartär-! primär sekundär tertiär kvartär Primära aminer namnges med alkyl följt av ordet amin 3-metylbutylamin Ex metylamin CH 3 CH 3 NH 2 CH 3 CH CH 2 CH 2 NH 2 Sekundära och tertiära aminer namnges genom att den mest komplexa (flest kol) alkylgruppen bildar basnamn och övriga alkylgrupper bundna till kvävet behandlas som substituenter med … Primär struktur .