Om du vill sälja receptfria läkemedel i din affär måste du anmäla detta till Läkemedelsverket. Anmälan Innan du påbörjar detaljhandel med vissa receptfria läkemedel måste du anmäla detta till Läkemedelsverket. Kommunerna har i lagstiftningen fått ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs och Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet. Du får bara sälja receptfria läkemedel till personer som är 18 år eller äldre. Innan du börjar sälja receptfria läkemedel måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket.. Alkoholhandläggarna på kommunen ansvarar för att kontrollera att du följer regelverket och kan hjälpa dig med ett egenkontrollprogram.Brister rapporteras till Läkemedelsverket. Om läkemedel används eller hanteras på fel sätt finns det en risk för att det kan leda till skada. Den här sdian behandlar vilka tillstånd som krävs för att sälja receptfria läkemedel Receptfria läkemedel - Lerums Kommun Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Här finns information för dig som säljer receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel. Att sälja receptfria läkemedel Anmälan till Läkemedelsverket Innan du börjar sälja vissa receptfria läkemedel i detaljhandeln måste du anmäla det till Läkemedelsverket. Om de används eller hanteras på fel sätt kan även receptfria läkemedel orsaka stor skada. Läkemedel är inte vilken vara som helst. Att sälja receptfria läkemedel Anmälan till Läkemedelsverket Innan du börjar sälja vissa receptfria läkemedel i detaljhandeln måste du anmäla det till Läkemedelsverket. Sedan den 1 november 2009 inryms även nikotinläkemedel i begreppet vissa receptfria läkemedel. Tillstånd och egenkontroll för tobak, folköl, receptfria läkemedel och livsmedel . Läs mer under rubriken Att sälja receptfria läkemedel, på Läkemedelsverkets webbplats. Du som vill sälja receptfria läkemedel ska först göra en anmälan till Läkemedelsverket innan handeln påbörjas. För att sälja receptfria läkemedel i din butik behöver du anmäla din verksamhet hos Läkemedelsverket. För att få sälja dessa krävs att ni uppfyller de regler som gäller. Receptfria läkemedel. Om vi upptäcker brister meddelas Läkemedelsverket. Vissa receptfria läkemedel får du sälja i detaljhandeln till konsument på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek. Sedan den 1 november 2009 får du sälja vissa receptfria läkemedel utanför apotek. Att sälja receptfria läkemedel. Att läkemedel är receptfria betyder inte att de är helt ofarliga och fria från biverkningar. De receptfria läkemedlen är enligt Läkemedelsverkets lista för produkter som får säljas utanför apotek. Receptfria läkemedel. Här finns information för dig som säljer receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel. Det är förbjudet att sälja dessa läkemedel till personer under 18 år. Du ska även kunna upplysa konsumenter om var man kan få farmaceutisk rådgivning om läkemedel. I värsta fall kan det leda till att du inte får sälja receptfria läkemedel. För att sälja receptfria läkemedel behöver du anmäla detta till läkemedelsverket. Därför finns det regler om försäljning av receptfria läkemedel. Avgifter Den som har anmält handel med vissa receptfria läkemedel betalar en årsavgift till Läkemedelsverket. Avgift. Den som vill sälja receptfria läkemedel (även nikotinläkemedel) är skyldig enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel att anmäla detta till Läkemedelsverket samt följa det regelverk som finns. Receptfria läkemedel Sedan den 1 november 2009 får du sälja vissa receptfria läkemedel utanför apotek. Det finns idag möjlighet för detaljhandeln att sälja vissa receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel. Nikotinläkemedel, som många använder för att sluta röka, har ett särskilt förbud mot langning till den som är under 18 år. Du som vill sälja receptfria läkemedel måste ha ett program för egenkontroll som beskriver hur du och din personal ska arbeta för att följa de regler som gäller. Mölndals stad tar ut en årlig kontrollavgift av dig som säljer receptfria läkemedel. Start / Jobb & företag / Tillstånd, regler och tillsyn / Receptfria läkemedel Sedan den 1 november 2009 får du sälja vissa receptfria läkemedel utanför apotek. Den första november avreglerades marknaden för receptfria läkemedel och numera har livsmedelsbutiker, bensinstationer och kiosker tillstånd att sälja dessa. Om du vill börja sälja receptfria läkemedel ska du anmäla det till Läkemedelsverket . Du som säljer receptfria läkemedel ska enligt lag ha ett egenkontrollprogram. Receptfria läkemedel. Du ska också göra en avanmälan om du ska sluta sälja läkemedel. Receptfria läkemedel. Försäljning av vissa receptfria läkemedel. Oriola levererar receptfria läkemedel samt handelsvaror till detaljhandeln. Om du vill sälja receptfria läkemedel i din affär måste du anmäla detta till Läkemedelsverket. Därför ställs höga krav på den som vill sälja läkemedel. Och du måste ha en dekal som talar om att det är 18-årsgräns. Kommunerna har i lagstiftningen fått ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs och Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet. Dessutom finns Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel . Att de läkemedel du säljer är godkända. Axfoods Apotea-utmanare Apohem får tillstånd att sälja receptbelagda läkemedel. Du måste också anmäla alla större förändringar i din verksamhet och/eller om du vill upphöra med försäljningen av receptfria läkemedel. För att sälja receptfria läkemedel behöver du anmäla detta till läkemedelsverket. Den näringsidkare som har för avsikt att sälja receptfria läkemedel måste anmäla detta till Läkemedelsverket. Men för att få sälja receptfria läkemedel måste du följa vissa regler. Ledande inom försäljningen av läkemedel på nätet är Apotea, med börsnoterade investmentbolaget Creades som delägare, som har drygt hälften av näthandeln för apoteksprodukter. När du ska starta en ny verksamhet eller förändra en du redan driver är det viktigt att du kontrollerar vilka tillstånd och regler som gäller för din verksamhet och de produkter du vill sälja. Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra platser än öppenvårdsapotek. Vägledning Att sälja receptfria läkemedel i butik vänder sig till dig som ska sälja läkemedel i butik och innehåller förklaring till reglerna, praktiska tips, frågor och svar. Du som ska sälja betalar en årlig avgift Om du säljer tobak, folköl eller receptfria läkemedel måste kommunen kontrollera att du följer lagen. Den här sdian behandlar vilka tillstånd som krävs för att sälja receptfria läkemedel Receptfria läkemedel - Lerums Kommun Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om du vill börja sälja receptfria läkemedel måste du först anmäla det till Läkemedelsverket, som har det övergripande tillsynsansvaret. Folköl, tobak, receptfria läkemedel För att du ska få sälja folköl eller tobak behöver du göra en anmälan till kommunen. Den 1 november 2009 blev det tillåtet för andra aktörer än öppenvårdsapotek att sälja vissa receptfria läkemedel. Mölndals stad gör kontroller utan att berätta det för dig innan. Den här sdian behandlar vilka tillstånd som krävs för att sälja receptfria läkemedel Receptfria läkemedel - Lerums Kommun Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Pär Svärdson som är vd för Apotea har tidigare sagt att han välkomnar konkurrensen från andra nätapotek. Anmälan Innan du påbörjar detaljhandel med vissa receptfria läkemedel måste du anmäla detta till Läkemedelsverket. Du som säljer receptfria läkemedel ska enligt lag ha ett egenkontrollprogram. Krav för att få sälja receptfria läkemedel. Kommunen, miljöenheten har tillsynsansvaret av verksamheter som säljer receptfria läkemedel.