Inledning. För att förstå vad programmering är och vad det innebär så måste man känna till lite om hur en dator fungerar. Denna magiska maskin som är så underbar döljer ett mörkt förflutet som vi som programmerar måste känna till. Programmering handlar om att instruera en maskin eller del av en maskin, till exempel en mikrodator, dator, robot eller NC-maskin att utföra ett visst arbete. Personen som utför detta hantverk brukar ofta tituleras programmerare . Programmering med addition. Vad: Träna addition med hjälp av analog programmering. Varför: Vi tränar på addition och taluppfattning med analog programmering.Vi tränar olika additionsuppgifter och olika kombinationer av siffror/tal för att bilda en summa. Förstå att koden/algoritmen kan se olika ut beroende på vilka vägar från siffrorna/talen de använder. Vad är programmering? Programmering innebär att ge instruktioner till en dator som beskriver hur den skall utföra en given uppgift. För att få datorn att förstå vad vi vill att den skall göra tar vi hjälp av ett programmeringsspråk och skapar ett program.Ett datorprogram är helt enkelt en samling instruktioner som berättar för datorn hur den ska utföra en uppgift. Vad: Koda med hjälp av fysisk programmering och bokstäver/ord. Hur: Vi följer uppdragskorten och använder oss utav en bokstavsruta. Ställ en plastfigur i startrutan. Skriv en kod som tar dig till bokstäverna som bildar ordet på uppgiftskortet. I kursen använder vi oss av programmeringsspråket Python version 3 samt Unix- och/eller DOS-kommandon. Du behöver tillgång till en egen dator med nätuppkoppling, en webbläsare och möjlighet att installera Python som du gratis kan ladda ned från www.python.org . Programmering handlar om att instruera en maskin eller del av en maskin, till exempel en mikrodator, dator, robot eller NC-maskin att utföra ett visst arbete. Wikipedia 2017-09-14 Detta är en definition som jag tycker är problematisk på flera sätt. Målet är att ge alla elever en grundläggande förståelse för hur de digitala system och tjänster vi använder är uppbyggda och hur eleverna själva kan använda programmering för att lösa problem. Vad: Koda med hjälp av fysisk programmering och bokstäver/ord. Hur: Vi följer uppdragskorten och använder oss utav en bokstavsruta. Ställ en plastfigur i startrutan. Skriv en kod som tar dig till bokstäverna som bildar ordet på uppgiftskortet. Om vi börjar med parameterlistan, så sa vi tidigare att i ett funktionsanrop kan man skicka med argument, till exempel den där textsträngen till printf. Men om man skickar saker till funktionen, så måste funktionen också ha ett sätt att ta emot dem, och göra något med dem. Det är just det man använder parameterlistan till. Karin Nygårds frågar deltagarna vad de använder internet till och de får en uppgift som handlar om att sortera föremål efter villkor. De får även testa att programmera en robot. Om de lyckas lägga kodbrickor i rätt ordning kommer roboten att måla ett porträtt. Målet är att ge alla elever en grundläggande förståelse för hur de digitala system och tjänster vi använder är uppbyggda och hur eleverna själva kan använda programmering för att lösa problem. Programmering handlar om att instruera en maskin eller del av en maskin, till exempel en mikrodator, dator, robot eller NC-maskin att utföra ett visst arbete. Wikipedia 2017-09-14 Detta är en definition som jag tycker är problematisk på flera sätt. Vi träffar även vuxna som använder sig av kod i sitt arbete och får höra vad de tycker om kodning och programmering. Vi får lära oss vad kodning egentligen är och varför det är så bra att kunna! Vi kan styra en figur till att gå och vända sig. Du skriver vad du vill att figuren ska göra så gör den det. Figuren kan gå genom labyrinter och akta sig för varelser eller samla upp något. Vi kan skapa loopar med hjälp av koder, som gör att vår figur gör det vi skriver i loopen x antal gånger. Villkor ligger bakom det mesta vi upplever i den digitala världen. Karin Nygårds frågar deltagarna vad de använder internet till och de får en uppgift som handlar om att sortera föremål efter villkor. Vi är en IT-byrå som erbjuder responsiv webbdesign, appar till mobila enheter, betallösningar för mobiltelefoni samt utför olika programmering- & systemutvecklingsuppdrag. För oss är inget uppdrag för litet eller för stort. Men först måste vi förklara vad programmering är. Att programmera är, rent praktiskt, att sätta ... På skolan använder vi version 7. Den tidigare versionen ... Introduktion till programmering, hösten 2011 Vi ser då som sagt en fil som heter firstprogram.c. Denna fil är en textfil som människor kan Vi fick en blänkare om vad som händer med styrdokumenten i vår. Förslagen kommer den siste mars och man vill ha in åsikter och synpunkter från så många som möjligt. Till sist hade vi en diskussion kring digital kompetens, datalogiskt tänkande och programmering. Färsk Fänkål.., sida 1. Vi Seniorer. Fänkål...Vad använder man denna "grönsak" till mest egentligen? Den är fin att se på men smakar lite lakrits.Vet du det? [i] Vi välkomnar dig som lärare på en kostnadsfri workshop om programmering i matematik med Daniel Barker! Vi ses i Jönköping, Karlstad och Östersund! Daniel Barker, lärare och läromedelsutvecklare på Natur & Kultur, kommer tillsammans med sina kollegor att visa hur du kan komma igång med programmering. Artificiell Intelligens (AI) har potentialen att bli en av mänsklighetens största förändringar sedan vi utvecklades från homo sapiens. Det är spännande och intressant – men frågan är om vi är redo för vad som kommer att hända? Till vår hjälp för asynkron programmering har vi sedan ett tag tillbaka async och await inbygt i .NET. För att kunna använda await på en metod så måste metoden först vara dekorerad med nyckelordet (och modifieraren) async . Vi har gått igenom vad PHP är och vad det används till. Historia om PHP har vi inte gått igenom för jag tycker inte att det är så viktigt i detta skede. Det kan man lära sig senare. Jag tror att programmering kommer att vara den viktigaste kunskapen att ha i framtiden. Även om vi inte tänker på det så stöter vi på mjukvara i nästan alla elektroniska prylar som vi använder idag. Om du från början använder dig av unplugged programmering kan det ge en väldigt god grund för programmeringsbegrepp och dess följder eftersom du då använder dig av material och omgivningar som barn och elever redan vet en hel del om. Att tro att alla barn ska bli professionella programmerare genom att vi har programmering i skolan är i mina ögon lika fel som att tro att alla barn ska bli musiker för att vi har musikämnet på plats. Målet är att ge alla elever en grundläggande förståelse för hur de digitala system och tjänster vi använder är uppbyggda och hur eleverna själva kan använda programmering för att lösa problem. Jag har en fråga om problemlösning. Programmeringsspråk kan man lära sig över internet. Men företagen vill inte bara ha en anställd som kan ett programmeringsspråk, utan någon som kan applicera programmeringsspråket till företagets problem, eller arbetsuppgifter.