... Ett miljögift är ett ämne, tillverkat eller naturligt, som har en skadlig inverkan på miljön. så fall vilket ämne är det i avgaserna som är orsak ... > Men man kan också vända på det. Det finns en naturlig växthuseffekt i atmosfären som gör klimatet så behagligt att växter, djur och vi människor kan överleva här på jorden. Vid vilket tillfälle är det olämpligt att använda helljus? När jag har stannat i en parkeringsficka på landsväg Vilka fordon får köra i påbjuden körbana för bussar? Koldioxidutsläppen är de utsläpp som bidrar mest till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Använder du redan Elevcentralen! När solens lågvågiga strålning tränger sig igenom jordens atmosfär för att värma upp vår jord och vårt vatten har en stor del av strålningen svårt att studsa ut genom atmosfären igen vilket resulterar i att jorden successivt blir varmare dag för dag(se på bilden på … Solfläckarna och växthuseffekten Temperaturen på jorden har alltid ... Trots att avgaserna renas har ... Mer geologi finns på: 1. Vad ska jag tänka på när det gäller risken med koloxid? Befolkningens inverkan på planeten == ... Allt som har en massa har en dragningskraft. Du kör ett dieseldrivet fordon som är utrustat med katalysator. Klimatkatastroferna med översvämningar och stormar har också blivit allt vanligare under de senaste decennierna. Den massan som är störst har mest dragningskraft, i vårat fall är det jorden som är störst och därav är det vi som är dragna till den. Den ökade halten bidrar till växthuseffekten. Läs mer om bränslen och föroreningar. Vilket ämne i avgaserna har störst inverkan på växthuseffekten? Yes, I want to log in Nej, jag vill testa Elevcentralen . I have forgotten my details? Finns det något miljöfarligt ämne som släpps ut i stora mängder trots att min bil har katalysator? Koldioxid har störst inverkan. Ökar utsläppen om jag accelererar snabbt vid en omkörning? Vilket ämne i bilens avgaser har störst inverkan på växthuseffekten? Academia.edu is a platform for academics to share research papers. Login. Jag tränar upp min reaktionsförmåga Jag planerar min körning så att jag har gott om tid koldioxidutsläppen för att försöka råda bot på den hotande globala växthuseffekten ... som finns i avgaserna ... därför föroreningarna som störst vid De erkänner dock att det inte med säkerhet kan kopplas till växthuseffekten. Sitter och gör ett prov på nätet och fick denna fråga: Vilket ämne i avgaserna har störst inverkan på växthuseffekten? Vilket ämne i avgaserna har störst inverkan på växthuseffekten? Gissa vilket ämne! Månen har mindre gravitation än jorden för att månen är en mindre massa. 9)På vilket sätt kan du bäst minska svårighetsgraden i din körning? Koldioxid bildas vid all förbränning, exempelvis vid … Vilket ämne i avgaserna har störst inverkan på För att du ska få bättre förståelse och uppnå djupinlärning finns förklaring till alla våra. Vilket ämne i avgaserna har störst inverkan på växthuseffekten? Människan är emellertid på väg att förstärka växthuseffekten, främst genom utsläpp av koldioxid i samband med avskogning och användning av fossila bränslen . Kolmonoxidförsämrar blodets syreupptagningsförmåga vilket leder till trötthet och koncentrationssvårigheter. Vilket av följande ämnen släpps ut i oförminskad mängd trots katalysatorn? Koldioxid. Gaserna lägger sig som ett lock i atmosfären och förstärker växthuseffekten vilket innebär att solens strålar inte lika snabbt reflekteras ut i rymden utan behålls i atmosfären. A Koldioxid B Kolväten C Kolox När det i klimatsammanhang pratas om växthuseffekten menas egentligen en förstärkt växthuseffekt . Koldioxid renas inte av katalysatorn och släpps därför ut i stora mängder. Miljön och vi Växthuseffekten De senaste somrarna har varit de varmaste i Sverige på över 200 år. Vilket ämne i avgaserna har störst inverkan på växthuseffekten? Driving Theory in … Växthuseffekten på jorden är till största delen naturlig – atmosfären har innehållit växthusgaser så länge den funnits. Koldioxid. Vilket ämne släpps ut i stor mängd trots att bilen har katalysator? Vilket ämne i avgaserna bidrar till markförsurningen och kan skada and的翻译结果。